Academie

In aanvulling op onze diensten en consultancy leveren wij ook trainingen en certificeringen op het gebied van IT & Software Asset Management.

voor actuele trainings data, kijk in de evenementen kalender

Software Licentie Awareness Training (SLAT)

Verhoog het bewustzijn (Engels:awareness) rondom software en licenties over de breedte van uw organisatie. Gedurende deze online cursus wordt de cursist bewust gemaakt van de risico’s welke gepaard gaan met het gebruik van software en licenties. De cursist zal ook leren waar hij of zij de start kan zijn van mogelijke besparingen voor de organisatie op dit gebied.  De cursus bevat ook het onderschrijven van de cursist van een anti piracy document en een examen dat, bij goed gevolg, wordt beloond met een certificaat.

Audit Monitor Workshop – Op locatie

Stelt u uw relatie met uw software fabrikanten op prijs? Niet al te veel hopen wij! Gezien de uitspraken van diezelfde fabrikanten in elke audit aankondiging geven zij de suggestie dat zij de relatie in ieder geval heel anders bezien. In2SAM heeft een maatwerk workshop voor iedere organisatie of bedrijf die u in staat stelt om een adequate verdediging te creëren tegen elke software audit.

Audit Monitor Certificering

Deze training richt zich op adequate en afdoende response op audits van software fabrikanten. Onderwerpen als; attitude jegens de auditeur, interne en externe communicatie, werkwijzen en werkwijze van de software fabrikanten; worden in deze training behandeld.

Basis Software Asset Management

Onze visie op SAM bevat een samenvoeging van governance, operations, financiën, bedrijfs- belangen en rechtmatigheid(compliance). Aangevuld met technologie focust het op een optimale implementatie van software assets, directe en verwante processen, beheren van licenties en contracten en het verbeteren van leveranciers relaties. de training richt zich op alle aspecten om een uitstekende SAM basis mee te geven.

Basis Licentie Management

Het opzetten en uitvoeren van een effectief Licentie Management proces creëert kostenbesparingen en is noodzakelijk om een adequaat antwoord te geven op software audits. Deze training leert u hoe dit goed op te zetten en is gebaseerd op de vele jaren ervaring van onze licentie specialisten en trainers. Deze training is een must voor startende licentie managers en software asset managers.

ISO 19770 Basis Training

Deze training geeft een overzicht van de ISO 19770 standaarden. Een groot deel van de training wordt gereserveerd voor de centrale ISO 19770-1 standaard. Deze training is uitermate geschikt voor oriënterende organisaties en managers van IT&SAM praktijken.