Category Archives: Hans van der Zanden

SAM en HR

In een eerdere blog over SAM-processen noemde ik de afdeling Human Resources (HR) als een belangrijke partij. Vorige week ontmoette ik de HR Manager van een middelgroot bedrijf. Naast andere onderwerpen hebben we gesproken over mijn stellingen met betrekking tot de rol van HR in SAM-processen. Zij blijkt een goede relatie met de IT-afdeling (IT) […]

Read More

SAM processen

Veel organisaties worstelen met softwarelicenties en slechts een enkeling slaagt erin zijn software compliance onder controle te krijgen. Vaak is dan het advies is om de Software Asset Managementprocessen op orde te brengen. Maar dan rijzen er vele vragen. Procesmodellen zoals ISO 19770 of ITIL-SAM geven wel aan om welke processen het gaat, maar bieden […]

Read More