Contract Analyse

icons-5Contract analyse voor Software contracten

De meeste discussies met software fabrikanten over de voorwaarden en condities – zoals het licentiemodel en licentie compliance, starten wanneer contracten al zijn getekend, maar dat is, uiteraard, niet de goede manier om dit te doen. Om discussies achteraf te voorkomen, dienen alle details van deze contracten, met inbegrip van licentiemodellen en gebruik van de software, vooraf te worden besproken en beoordeeld vóór de ondertekening daarvan.

cas-2

Vragen als:

  • Heeft uw contract voorwaarden die voldoen aan het audit beleid en processen van uw organisatie?
  • Heeft u onderhandeld over voorwaarden voor outsourcing?
  • Heeft u onderhandeld over voorwaarden voor de verkoop van licentierechten in geval van een licentie overschot?

moeten worden besproken en beantwoord en betreffende  voorwaarden moeten in uw software contract worden opgenomen.

In2SAM is uw partner tijdens het structureren van uw (toekomstige) software licentie contracten, zodat deze aan uw bedrijfsbehoefte voldoen. In2SAM biedt voor dat doel de contract analyse.