Category Archives: SAM

Wat is licentie beheer

Licentie beheer (management) is het geheel van processen, kennis, techniek en data benodigd om adequaat de software en bijbehorende rechten te beheren in een organisatie. Licentie beheer is een cruciaal onderdeel om het grotere (meta) proces IT & software asset management (SAM) effectief te kunnen uitvoeren. Met meta proces wordt de volledige levenscyclus van een […]

Read More

And they (SAP) ‘promised’ not to directly pursue ……

Promisses SAP spokes persons and account managers were very quick to mention to the world that, now they won the Diageo court case, they wouldn’t directly start harvesting the new situation on indirect access. And in effect that’s a bit true. They now seem to aim at the big treasure chests that are out there. […]

Read More