In2SAM Opleidingen

Vrijwel iedere medewerker maakt dagelijks gebruik van software, die door de werkgever wordt verstrekt. Lang niet iedereen realiseert zich echter dat dit gepaard gaat met hoge kosten en risico’s. Softwareleveranciers, zoals Microsoft, Oracle, SAP en Adobe hebben honderden juristen in dienst. Zij stellen de regels vast, waaraan het bedrijf en alle medewerkers moeten voldoen. Overtreding van deze regels levert doorgaans een fikse boete op. Als alleen al de medewerkers zich bewust zouden zijn van deze situatie zal dat kosten en risico’s beperken.

In2SAM heeft zich vanaf 2018 volledig toegelegd op het aanbieden van trainingen. Doelstelling is elke doelgroep binnen de organisatie de juiste opleiding te bieden.

Het begint dus bij bewustzijn van de medewerkers. Hiervoor hebben wij de Software en Licentie Awareness Training ontwikkeld. Een training die eigenlijk iedere IT-gebruiker zou moeten volgen om zorg te dragen voor een hoog effectief gebruik van software en licenties binnen een organisatie.

De volgende stap is het opbouwen van kennis bij management en SAM- en licentiespecialisten.

De Software Asset Management Foundation training verzorgt de basiskennis voor iedere medewerker die direct of indirect bij software en licenties is betrokken.

Het vervolg op deze training is de Software Asset Management Advanced training. Deze training gaat dieper in op de planning, implementatie en uitvoering van licentie management en SAM.

In aanvulling op deze opleidingen bieden wij de Audit Monitor training. Deze training geeft een gestructureerde aanpak voor organisaties, om zich te wapenen tegen audits door softwarefabrikanten. Iedereen die te maken heeft met software audits zou deze training moeten volgen!