Juridische Zaken in Software Asset Management

 

legalGister had ik een meeting met een medewerker van de afdeling Juridische Zaken om een aantal punten in een (koop-) contract van software te bespreken. Het viel mij op dat de medwerker  alle juridische haken en ogen in het contract daar waar het gaat om boete clausules goed in de gaten had.

In zijn algemeenheid gaat het binnen een afdeling Juridische Zaken om het mitigeren van contractuele risico’s in HR and bouwcontracten. Als het echter gaat om de juridische consequenties van het accepteren van EULA’s en licentiemodellen, dan is het inzicht binnen deze afdeling minder.

In dit geval ging het om contractuele bepalingen voorgesteld door de software fabrikant waarbij een geldbedrag als boete wordt genoemd, omdat de fabrikant de software zou leveren zonder enige technische mechanismes om de software te beschermen. De fabrikant levert de betreffende software normaliter met een dongle. Echter de infrastructuur van de gebruikersorganisatie is volledig gevirtualiseerd en daarin is een ( hardware) dongle niet toe te passen en wordt dan ook niet geaccepteerd.

Ter bescherming van de intellectuele eigendom werden daarom door de fabrikant boete clausules in de licentie overeenkomst voorgesteld. Op zich is dit niet onbegrijpelijk, maar als de bepaling onbeperkt is en ook geldt als de software door een derde partij afwijkend van het voorgeschreven gebruik wordt geinstalleerd en gebruikt, de klant daardoor boetes zou moeten betalen.

Daarnaast is in de meeting gesproken over een audit clausule en de bepaling dat de software nooit mag worden overgedragen aan een andere partij. Dit in tegenstelling tot de beslissing in het arrest van het Europees Hof in de zaak tussen UsedSoft en Oracle. Het arrest was niet bekend binnen de afdeling. Ook aan de mogelijkheid van het toepassen van een audit protocol en een NDA bij audits werd niet direct gedacht.

Het voorgaande maakt weer eens duidelijk hoe noodzakelijk het is om ook een afdeling juridische zaken bij de implementatie van Software Asset management aan de hand te nemen en hen ten volle bewust te maken van de verschillende clausules omtrent het gebruik van licenties en audits in licentieovereenkomsten.

Leave A Reply