Onze visie

Onze visie op Software Asset Management:

Bedrijfsbelang van software assets

Software vormt een aanzienlijke post op de financiële balans, met bovendien forse risico’s op heffingen en boetes. Software Asset Management is de oplossing om dit onder controle te krijgen.

SAM verdient zichzelf ruimschoots terug

Implementatie van SAM vergt een forse investering. Goed functionerende SAM-processen, te beginnen met Licentiebeheer, verdienen zich evenwel in korte tijd terug.

Toch mislukken de meeste SAM-projecten. Waarom?

  • Implementatie van SAM tooling – op zich – is nooit een ‘silver bullet’
    Veel leveranciers van SAM tooling pretenderen dat je klaar bent als de tool geïnstalleerd is. Niets is minder waar. Specialisten met kennis en inzicht zullen zelfs zonder gespecialiseerde tooling een heel eind komen. Dure tooling zonder de juiste mensen en processen is na een jaar afgeschreven.
  • Successen worden niet gezien
    Boetes en kosten vallen op, besparingen niet. Als de resultaten van de SAM-processen niet met kennis van zaken worden beoordeeld of gecommuniceerd leidt SAM-implementatie tot een mislukt project.
  • SAM heeft geen zin zonder mandaat van hoger management
    Op organisatiegebied is de eindverantwoording voor SAM binnen veel organisaties een heikel punt. Inzicht in de kosten en risico’s van het gebruik van software bij management is van cruciaal belang. Zonder dit bewustzijn ontbreekt mandaat en zal SAM nooit succesvol worden.

Zichtbaarheid in en bewustzijn van de organisatie

De cruciale succesfactor bij de implementatie en uitvoering van SAM of Licentiebeheer is dus dat iedereen in de organisatie het belang ervan inziet en er zijn of haar steentje aan bijdraagt. Elke SAM-implementatie hoort dan ook te starten met op maat gesneden trainingen en opleidingen.