Onze visie

Onze visie op Software Asset Management:

Bedrijfsbelang van software assets

  • Software vormt een aanzienlijke post op de financiële balans, met bovendien forse risico’s op heffingen en boetes. Software Asset Management is de oplossing om dit onder controle te krijgen.

Implementatie van SAM tooling – op zich – is nooit een ‘silver bullet’

  • Vaak blijkt na de installatie van de tool dat de broninformatie, nodig voor de juiste werking van de tool, niet betrouwbaar of volledig is. De oorzaak hiervoor ligt in 99% van de gevallen in ontbrekende, incomplete of slecht werkende processen. De nadruk bij de implementatie van SAM ligt daarom ook op de processen en organisatie.

SAM-processen

  • Het doel van Software Asset Management, en daarmee van de SAM-processen, is het geven van inzicht in de software compliance, m.a.w. welke software is geïnstalleerd/gebruikt en welke gebruiksrechten zijn daarop van toepassing. SAM verzamelt en verwerkt data uit vele bronnen via gerelateerde processen. Geconstateerde verschillen worden gerapporteerd en gecommuniceerd. Samen met de inbreng van SAM-expertise leidt dit tot verbetering van de kwaliteit van deze processen.

SAM en gerelateerde processen, een eindige relatie

  • Bij de implementatie van SAM zullen SAM-specialisten zich nadrukkelijk mengen in de gerelateerde processen. Naarmate SAM-kennis en -bewustzijn in de organisatie toenemen zal deze bemoeienis afnemen. SAM heeft dus een impliciete doelstelling zichzelf overbodig te maken.

SAM heeft geen zin zonder mandaat van hoger management

  • Op organisatiegebied is de eindverantwoording voor SAM binnen veel organisaties een heikel punt. Wij hebben hierop een duidelijke visie, gebaseerd op Best Practices en internationale standaards.