SAM is nu ITAM

SAM is nu een jaar ITAM

ITAM! Als je de afgelopen jaren betrokken bent geweest bij Licentie beheer of Software Asset Management, dan heb je vast wel gehoord van de ISO 19770 norm. Deze norm bestaat uit verschillende onderdelen.Daar geef ik graag kort uitleg over. Maar eerst zal ik mijn betrokkenheid bij deze ISO-norm uitleggen.

Historie

Ik ben vanaf de ontwikkelingsfase tot nu direct verbonden geweest met deze norm. Dat begon al voor het millennium, Toen waren er al gesprekken om de gang van zaken rond software en licenties beter te reguleren. De voorstellen uit deze gesprekken werden destijds vooral opgevolgd door Microsoft. Er werd daar zelfs een heus project voor opgezet. Deze leverden uiteindelijk de basis voor het SOM model. Ik heb zelfs nog een bedankje van Steve Ballmer gekregen in een gesprek met hem rond dit onderwerp. Hij had op een wat wonderbaarlijke manier mijn basismodel voor het SAM procesmodel op zijn bureau gekregen Dit model is een eigen leven gaan leiden. Vanuit het SOM project werd dit model geadopteerd door een van de Big 4 consultancy/accountancy firma’s. Dit resulteerde in de uiteindelijke eerste ISO 19770 norm.

Heden (ITAM)

Uiteraard is dit alles een combinatie van vele gedachten van specialisten uit verschillende betrokken landen, maar ik meen dat ik er mijn steentje aan heb bijgedragen. Na een aantal jaren niet meer in de kerngroep te hebben gezeten, ben ik in 2011 weer nauwer bij de ontwikkeling van de norm betrokken geraakt. Ik ben nu nog steeds de Nederlandse ‘afgezant’ in de WG21 (work group 21). Dit is de werkgroep binnen ISO die de ontwikkeling van de 19770 norm bewaakt en uitvoert.

Hoe komt zo’n norm nou tot stand?

Ik zal het proberen kort uit te leggen.

De werkgroep definieert de norm en bediscussieert deze met alle leden. Deze discussies zijn heel interessant en soms best wel politiek beladen, omdat er vele landen in worden vertegenwoordigd en dus vele verschillende belangen spelen. En dat is nu meteen één van de redenen waarom SAM nu ITAM is.

Politiek

Je moet voor ogen houden dat iedere ISO norm een bepaald land of continent heeft, dat een “power house” is in de betreffende WorkGroup, SubCommittee of Joint Technical Committee en dus de mogelijkheden heeft beslissingen af te houden of door te duwen. Dat gebeurde ook met de SAM norm. Naast deze norm bestaat er namelijk ook een Asset management norm: ISO 55001. Waar een land zoals Australië een trekkersrol heeft. Op een gegeven moment werd de voortgang van de SAM norm getorpedeerd door de vertegenwoordiger – die zowel in de ISO 19770 als de ISO 55001 WG zat – met een hele valide reden: Waarom zou er een aparte norm voor SAM moeten bestaan als er ook één bestaat voor alle andere assets. Waarom komt SAM niet onder die paraplu?

Uiteindelijk is dit opgelost door overeen te komen, dat software toch wel een asset is die specialisatie vergt, maar grotendeels ook op dezelfde norm als de andere assets kan terugvallen. Dit, en het feit dat software veelal niet meer los gezien kan worden van hardware, leverde in de WG21 op dat wij met de laatst uitgebrachte revisie (eind oktober 2017, gepubliceerd maart 2018) nu praten over ITAM (Information Technology Asset Management).

ISO 19770 informatie

In het volgende event van In2SAM zal Ik graag meer vertellen over de inhoud van ISO 19770 en alle verschillende ‘dashes’ die daaronder vallen. Ik wil graag dat het Nederlandse bedrijfsleven – dat zich serieus bezighoudt met SAM / ITAM – op regelmatige basis bijeenkomt en de nieuwe zaken op dit gebied gaat bespreken. Dit geeft mij meer back-up kracht in de periodieke WG21 meetings.

Nederlandse 19770 bijeenkomsten

Het In2SAM ISO 197700 event  zal gaan over:  het hoe en waarom van de nieuwe ISO19770-1 norm, de weg er naartoe en de relatie met de Dash 2,3,4,5,8 en 11 normen, alsmede de toekomstige ontwikkelingen omtrent al deze zaken (en daarmee dus ook de 55001 norm) Als u interesse heeft neem dan even contact met mij op of stuur een bericht naar info@in2SAM.com. Dan wordt u als eerste op de hoogte gehouden van de exacte datum/tijd en plaats van het volgende evenement.

Ik stel u dan in de gelegenheid om echt goed geïnformeerd te worden over deze norm met informatie direct uit de bron en tevens bied ik u de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst en wie weet wel invloed uit te kunnen oefenen.

Nico Blokland

COO In2SAM BV

IEC/ISO JTC 1/SC 7/WG21 member

IT&SAM evangelist and specialist

nico.blokland@in2sam.com