Software Asset Management Volwassenheidsonderzoek – In2Sam

icons

Aanleiding(en) voor Software asset management

Waarom Software asset management! Veel organisaties (zo niet bijna alle) hebben al eens een software audit ondergaan. Naast de kosten van auditor, de penalty’s en de compliance breuk zijn er ook de kosten van de interne medewerkers betrokken bij de audit. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat een snelle audit (ca. 3-4 maanden doorlooptijd) 3-10 medewerkers (Afhankelijk van de organisatie grootte) betrekt voor op zijn minst 2 uur per dag. Dat zijn 560 uren die niet worden gewerkt aan uw business!!!

Oplossing

Als u een solide ITAM en Software Asset Management (SAM) proces implementeert kunt u dit soort kosten voorkomen. Maar ook ongebruikte software detecteren, over- en onder spend worden voorkomen. U bent in staat om alle vragen omtrent de software en de licenties te beantwoorden, zowel op operationeel als financieel gebied! U bent en blijft in controle over uw software assets. Krijg grip op uw licentiekosten! Dit is wat de experts van In2SAM heeft groot gemaakt. Dit is wat we altijd al hebben gedaan en zullen blijven doen.

Software asset management audit / onderzoek

Om vast te stellen wat uw organisatie nodig heeft en welke aanpak daarvoor het beste past is een SAM volwassenheid onderzoek noodzakelijk. Hiermee bepalen we welk niveau van volwassenheid er op ieder onderdeel van Software Asset Management bestaat. Dit assessment is gebaseerd op reeds bewezen standaarden en technieken zoals: CMM, CMMI, ITIL, COBIT en ISO 19770 en onze Best Practices om u te verzekeren van het best mogelijke rapport en bijbehorend advies.

Inhoudelijk:

  • Interviews met een representatieve groep gebruikers en management uit de organisatie
  • Workshop(s) met de stakeholders (Wat is licentie management bijvoorbeeld, waarom is het nodig, hoe werkt licentie management, hoe past dit binnen service management, etc)
  • Data review
  • Proces analyse
  • Software asset management tools review
  • Questionnaire
  • Wederhoor sessies
  • Rapport
  • Advies

We zullen u adviseren op de te nemen stappen om de implementatie van een dergelijk waardevol en belangrijk proces. Op basis van de procesanalyse en alle andere handelingen van het assessment.

Een dergelijk assessment duurt gemiddeld 10-25 dagen, afhankelijk van de complexiteit en grootte van de organisatie.

Op de laatste dag presenteren wij onze bevindingen en ons advies aan de opdrachtgever.

Vervolg

Indien nodig kunnen wij het ITAM en/of Software Asset Management meta-proces voor u ontwerpen, bouwen en implementeren voor. Hiermee groeit uw organisatie naar een betrouwbaar en veilige SAM praktijk. Als eerste stap is de implementatie van een effectief Licentie beheer proces aan te raden. Daarnaast bieden wij licentie beheer en Software Asset Management  opleidingen aan.

We kunnen u natuurlijk ook ondersteunen als u mocht besluiten om het proces (gedeeltelijk) te outsourcen.