Over In2SAM

In2SAM is een onafhankelijk bedrijf dat u het beste brengt van IT en Software Asset management. Het kern team van In2SAM heeft tezamen meer dan 120 jaar ervaring op dit onderwerp en aanpalende gebieden!

Ons doel is om u te helpen met het verkrijgen van de beste waarde uit uw assets, zoals licenties en software contracten.

Wij koesteren onze onafhankelijke positie die de beste opbrengst verzekert voor onze klanten.

Gebruikmakend van de Agile principes, hebben wij de voorkeur om in nauwe samenwerking met onze klanten de maximale opbrengst en resultaten uit onze inzet te realiseren.