Software License Awareness Training ®

Hoe zorgt u er nu voor dat naast uw IT mensen ook uw gehele organisatie bewust is van de risico’s die gepaard gaan met software en licenties? Hiervoor hebben wij de Software Licentie Awareness training ontwikkeld.

In2SAM volgt – anders dan de traditionele SAM-consultancy bedrijven – een heel andere aanpak. Voor een gering bedrag en met hele lage inspanning per medewerker, kunt u die bewustwording in uw hele organisatie realiseren, door iedereen onze training te laten volgen. Deze training heeft de volgende voordelen voor uw organisatie:

 • Vertrouwen in het aangaan van Cloud- en Saas- en standaardcontracten,
 • Voorkomen van misbruik, waardoor het financiële risico voor de organisatie wordt beperkt,
 • Een omgeving waarin softwarelicenties beter en tegen lagere kosten kan worden verkregen en beheerd.

Software Licentie Awareness Training | Opzet cursus

De online training is opgebouwd uit vier modules:

 1. Software Licentie Compliance en Copyright (SLCC)
 2. De Top 5 Licentie termen die alle medewerkers horen te kennen
 3. Anti-Piracy Statement en quiz
 4. Examen en certificering

De cursus wordt als standaard onlinetraining aangeboden. Indien gewenst kunnen onderdelen aangepast worden (maatwerk) aan uw organisatie.

Neem contact met ons op over de Software Licentie Awareness Training. De training is een onderdeel van ons Awareness Compliance Programma cursusaanbod. Meer informatie over dit programma download u hier.

Software Licentie Awareness Training ®

How do you create awareness in your entire company about the risks of software license in-compliancy? In order to do so, we have developed the Software License Awareness Training.

Unlike traditional SAM consulting companies, In2SAM has an entirely different approach. At low cost and with very limited effort per employee you can create that awareness in your organization by having your people follow this training. This training provides you the following advantages:


 • Confidence in engaging in Cloud and standard software licensing contracts,
 • Prevention of license abuse or misuse which limits financial risks for the organization,
 • Creation of an environment where software licenses can be acquired more easily and managed better at a lower cost.

Software Licentie Awareness Training | Modules

The online training consists of four modules:

 1. Software License Compliance and Copyright (SLCC)
 2. The Top 5 License types which all employees should know
 3. Anti-Piracy Statement and quiz
 4. Exam and certification

The training is offered as a standard online course. If required the training can be adjusted to your company needs (tailoring).

contact us about the Software Licentie Awareness Training. The training is part of our Awareness Compliance Programma training-offering. More information about the program is available for download here