Software Licentie Awareness Training ®

Hoe zorgt u er nu voor dat naast uw IT mensen ook uw gehele organisatie bewust is van de risico’s die gepaard gaan met software en licenties? Hiervoor hebben wij de Software Licentie Awareness training ontwikkeld.

In2SAM volgt – anders dan de traditionele SAM-consultancy bedrijven – een heel andere aanpak. Voor een gering bedrag en met hele lage inspanning per medewerker, kunt u die bewustwording in uw hele organisatie realiseren, door iedereen onze training te laten volgen. Deze training heeft de volgende voordelen voor uw organisatie:

  • Vertrouwen in het aangaan van Cloud- en Saas- en standaardcontracten,
  • Voorkomen van misbruik, waardoor het financiële risico voor de organisatie wordt beperkt,
  • Een omgeving, waarin softwarelicenties beter en tegen lagere kosten kunnen worden verkregen en beheerd.

Software Licentie Awareness Training | Opzet cursus

De online training is opgebouwd uit vier modules:

  1. Software Licentie Compliance en Copyright (SLCC)
  2. De Top 5 Licentie termen die alle medewerkers horen te kennen
  3. Anti-Piracy Statement en quiz
  4. Examen en certificering

De cursus wordt als standaard onlinetraining aangeboden. Indien gewenst kunnen onderdelen aangepast worden (maatwerk) aan uw organisatie.

Neem contact met ons op over de Software Licentie Awareness Training. De training is een onderdeel van ons Awareness Compliance Programma cursusaanbod. Meer informatie over dit programma download u hier.